Obec Kysucké Nové Mesto

ObecPSČ
Kysucké Nové Mesto024 01, 024 04