Obec Kráľovičove Kračany - Etreho Kračany

ObecPSČ
Kráľovičove Kračany - Etreho Kračany
(Etreho Kračany)
930 03