Okres Dunajská Streda

ObecPSČ
Báč930 30
Baka930 04
Baloň930 08
Bellova Ves930 52
Blahová930 52
Blatná na Ostrove930 32
Bodíky930 31
Boheľov929 01
Čakany930 40
Čenkovce930 39
Čenkovce - Maslovce
(Maslovce)
930 39
Čiližská Radvaň930 08
Čiližská Radvaň - Vrbina
(Vrbina)
930 08
Dobrohošť930 31
Dolný Bar930 14
Dolný Štál930 10
Dunajská Streda929 01
Dunajská Streda - Malé Blahovo
(Malé Blahovo)
929 01
Dunajská Streda - Mliečany
(Mliečany)
929 01
Dunajský Klátov930 21
Gabčíkovo930 05
Holice930 34
Holice - Beketfa
(Beketfa)
930 34
Holice - Čechová
(Čechová)
930 34
Holice - Kostolná Gala
(Kostolná Gala)
930 34
Holice - Malá Budafa
(Malá Budafa)
930 34
Holice - Póšfa
(Póšfa)
930 34
Holice - Stará Gala
(Stará Gala)
930 34
Holice - Veľká Budafa
(Veľká Budafa)
930 34
Horná Potôň930 36
Horná Potôň - Benkova Potôň
(Benkova Potôň)
930 36
Horná Potôň - Čečínska Potôň
(Čečínska Potôň)
930 36
Horná Potôň - Lúky930 52
Horné Mýto930 13
Horný Bar930 33
Horný Bar - Šuľany
(Šuľany)
930 33
Hubice930 39
Hviezdoslavov930 41
Jahodná930 21
Janíky930 39
Janíky - Búštelek
(Búštelek)
930 39
Janíky - Dolné Janíky
(Dolné Janíky)
930 39
Janíky - Horné Janíky
(Horné Janíky)
930 39
Jurová930 04
Kľúčovec930 07
Kostolné Kračany930 03
Kostolné Kračany - Amadeho Kračany
(Amadeho Kračany)
930 03
Kostolné Kračany - Kynceľove Kračany
(Kynceľove Kračany)
930 03
Kostolné Kračany - Moravské Kračany
(Moravské Kračany)
930 03
Kostolné Kračany - Pinkove Kračany
(Pinkove Kračany)
930 03
Kostolné Kračany - Šipošovské Kračany
(Šipošovské Kračany)
930 03
Kráľovičove Kračany930 03
Kráľovičove Kračany - Etreho Kračany
(Etreho Kračany)
930 03
Kráľovičove Kračany - Jastrabie Kračany
(Jastrabie Kračany)
930 03
Kráľovičove Kračany - Kľúčiarove Kračany
(Kľúčiarove Kračany)
930 03
Kráľovičove Kračany - Lesné Kračany
(Lesné Kračany)
930 03
Kútniky929 01
Kútniky - Heďbeneéte
(Heďbeneéte)
929 01
Kútniky - Kolónia
(Kolónia)
929 01
Kútniky - Kolónia
(Kolónia)
930 35
Kútniky - Töböréte
(Töböréte)
929 01
Kvetoslavov930 41
Kyselica930 30
Lehnice930 37
Lehnice - Malý Lég
(Malý Lég)
930 37
Lehnice - Masníkovo
(Masníkovo)
930 36
Lehnice - Sása
(Sása)
930 37
Lehnice - Veľký Lég
(Veľký Lég)
930 37
Lúč na Ostrove930 03
Lúč na Ostrove - Malá Lúč
(Malá Lúč)
930 03
Lúč na Ostrove - Veľká Lúč
(Veľká Lúč)
930 03
Macov930 32
Mad930 14
Malé Dvorníky929 01
Medveďov930 07
Michal na Ostrove930 35
Mierovo930 41
Ňárad930 06
Nový Život930 38
Nový Život - Eliášovce
(Eliášovce)
930 38
Nový Život - Tonkovce
(Tonkovce)
930 38
Nový Život - Vojtechovce
(Vojtechovce)
930 38
Ohrady930 12
Okoč930 28
Okoč - Jánošíkovo na Ostrove
(Jánošíkovo na Ostrov)
930 10
Okoč - Opatovský Sokolec
(Opatovský Sokolec)
930 28
Oľdza930 39
Orechová Potôň930 02
Orechová Potôň - Dolná Potôň
(Dolná Potôň)
930 02
Orechová Potôň - Lúky
(Orechová Potôň-Lúky)
930 52
Padáň929 01
Pataš929 01
Pataš - Milinovice
(Milinovice)
929 01
Potônske Lúky930 52
Povoda929 01
Povoda - Čenkesfa
(Čenkesfa)
929 01
Povoda - Lidér Tejed
(Lidér Tejed)
929 01
Povoda - Pódafa
(Pódafa)
929 01
Rastice930 39
Rohovce930 30
Šamorín931 01
Šamorín - Bučuháza
(Bučuháza)
931 01
Šamorín - Čilistov
(Čilistov)
931 01
Šamorín - Kráľovianky
(Kráľovianky)
931 01
Šamorín - Mliečno
(Mliečno)
931 01
Sap930 06
Štvrtok na Ostrove930 40
Topoľníky930 11
Trhová Hradská930 13
Trnávka930 32
Trstená na Ostrove930 04
Veľká Paka930 51
Veľká Paka - Čukárska Paka
(Čukárska Paka)
930 51
Veľká Paka - Malá Paka
(Malá Paka)
930 51
Veľké Blahovo930 01
Veľké Dvorníky929 01
Veľký Meder932 01
Veľký Meder - Ižop
(Ižop)
932 01
Vieska930 02
Vojka nad Dunajom930 31
Vrakúň930 25
Vrakúň - Nekyje na Ostrove
(Nekyje na Ostrove)
930 25
Vydrany930 16
Zlaté Klasy930 39