Obec Veľké Kršteňany

ObecPSČ
Veľké Kršteňany958 03