PSČ 962 02

Zoznam ulíc, patriacich k poštovému smerovaciemu číslu 962 02

ObecUlicaPošta
VígľašKáplnskáVígľaš
VígľašKocaňVígľaš
č. 658
VígľašLesníckaVígľaš
VígľašMalinovskéhoVígľaš
VígľašPartizánskaVígľaš
VígľašPod BaštouVígľaš
VígľašPodhorskáVígľaš
VígľašPoľnáVígľaš
Vígľaš - PstrušaPstrušaVígľaš
600,673,674,679,692,693,694,769
Vígľaš - PstrušaPstrušaVígľaš
282-301,581-583
VígľašRiečnaVígľaš
VígľašSlov. národného povstaniaVígľaš
VígľašZámockáVígľaš
VígľašŽelezničnáVígľaš
VígľašZvolenskáVígľaš