PSČ 821 03

Zoznam ulíc, patriacich k poštovému smerovaciemu číslu 821 03

ObecUlicaPošta
Bratislava - RužinovAlbrechtovaBratislava 3
Bratislava - RužinovAndreja MrázaBratislava 3
Bratislava - RužinovBabuškovaBratislava 3
Bratislava - RužinovBachovaBratislava 3
Bratislava - RužinovBajkalskáBratislava 3
č. 19A
Bratislava - RužinovBancíkovejBratislava 3
Bratislava - RužinovBorodáčovaBratislava 3
Bratislava - RužinovBystréhoBratislava 3
Bratislava - RužinovChlumeckéhoBratislava 3
Bratislava - RužinovČmelíkovaBratislava 3
Bratislava - RužinovDrieňováBratislava 3
nepár.č. 7, 11-25,11/A; pár. č.16-24;
Bratislava - RužinovExnárovaBratislava 3
Bratislava - RužinovGagarinovaBratislava 3
nepárne č. 7/B, 9-21
Bratislava - RužinovGoláňovaBratislava 3
Bratislava - RužinovGregorovejBratislava 3
Bratislava - RužinovHerlianskaBratislava 3
pár. č. 18-36; čísla 5,9,13,15,31-49
Bratislava - RužinovIvana HorváthaBratislava 3
Bratislava - RužinovJašíkovaBratislava 3
Bratislava - RužinovKomárnickáBratislava 3
nepár.č. 1-5,11; párne č. 2-30
Bratislava - RužinovKostlivéhoBratislava 3
Bratislava - RužinovMartákovejBratislava 3
Bratislava - RužinovMoldavskáBratislava 3
Bratislava - RužinovOndrejovovaBratislava 3
Bratislava - RužinovPapánkovo námestieBratislava 3
Bratislava - RužinovPeterskáBratislava 3
Bratislava - RužinovPetzvalovaBratislava 3
Bratislava - RužinovPodlučinskéhoBratislava 3
Bratislava - RužinovRužinovskáBratislava 3
č. 28, 40, 42
Bratislava - RužinovSabinovskáBratislava 3
nepár.č. 3/A,B, 7-11, 15
Bratislava - RužinovŠándorovaBratislava 3
Bratislava - RužinovSeberínihoBratislava 3
Bratislava - RužinovSmolníckaBratislava 3
Bratislava - RužinovSolivarskáBratislava 3
Bratislava - RužinovŠtedráBratislava 3
Bratislava - RužinovŠtefunkovaBratislava 3
Bratislava - RužinovStropkovskáBratislava 3
BratislavaSvätého VincentaBratislava 3
1,2,4,6
Bratislava - RužinovSvidníckaBratislava 3
Bratislava - RužinovTokajíckaBratislava 3
Bratislava - RužinovTomášikovaBratislava 3
pár.č. 2-10, 10/A-H, 14, 23/C,25/A,28/A
Bratislava - RužinovTrebišovskáBratislava 3
č. 14
Bratislava - RužinovVavrínováBratislava 3