Obec Oľka - Krivá Oľka

ObecPSČ
Oľka - Krivá Oľka
(Krivá Oľka)
067 04