Obec Trnovec nad Váhom - Horný Jatov

ObecPSČ
Trnovec nad Váhom - Horný Jatov
(Horný Jatov)
925 71