Okres Nové Zámky

ObecPSČ
Andovce941 23
Bajtava943 65
Bánov941 01
Bardoňovo941 49
Belá943 53
Belek941 48
Bešeňov941 41
Bíňa943 56
Bíňa - Kolónia
(Kolónia)
943 56
Branovo941 31
Bruty943 55
Čechy941 32
Černík941 05
Chľaba943 65
Dedinka941 50
Dedinka - Hurbanovce
(Hurbanovce)
941 50
Dolný Ohaj941 43
Dubník941 35
Dubník - Dvor Mikuláš
(Dvor Mikuláš)
941 35
Dvory nad Žitavou941 31
Gbelce943 42
Gbelce - Nová Osada
(Nová Osada)
943 42
Hul941 44
Jasová941 34
Jatov941 10
Jatov - Dolný Jatov
(Dolný Jatov)
941 10
Jatov - Kendereš
(Kendereš)
941 10
Jatov - Malý Jatov
(Malý Jatov)
941 10
Kamenica nad Hronom943 65
Kamenica nad Hronom - Kováčov
(Kováčov)
943 65
Kamenín943 57
Kamenný Most943 58
Kmeťovo941 62
Kolta941 33
Komjatice941 06
Komoča941 21
Leľa943 65
Lipová941 02
Lipová - Mlynský Sek
(Mlynský Sek)
941 02
Lipová - Ondrochov
(Ondrochov)
941 02
Ľubá943 53
Malá nad Hronom943 65
Malé Kosihy943 61
Maňa941 45
Maňa - Malá Maňa
(Malá Maňa)
941 45
Maňa - Veľká Maňa
(Veľká Maňa)
941 45
Michal nad Žitavou941 62
Mojzesovo941 04
Mužla943 52
Mužla - Čenkov
(Čenkov)
943 52
Mužla - Jurský Chlm
(Jurský Chlm)
943 52
Mužla - Malá Mužla
(Malá Mužla)
943 52
Nána943 60
Nová Vieska943 42
Nová Vieska - Arad
(Arad)
943 42
Nové Zámky940 02
Nové Zámky - Nový Gúg
(Nový Gúg)
940 02
Obid943 04
Palárikovo941 11
Palárikovo - Čiky
(Čiky)
941 11
Palárikovo - Ľudovítov
(Ľudovítov)
941 11
Pavlová943 59
Podhájska941 48
Pozba941 51
Radava941 47
Rastislavice941 10
Rúbaň941 36
Salka943 61
Šarkan943 42
Šarkan - Diva
(Diva)
943 42
Semerovo941 32
Sikenička943 59
Strekov941 37
Strekov - Štefan
(Štefan)
941 37
Štúrovo943 01
Šurany942 01
Šurany - Kostolný Sek
(Kostolný Sek)
942 01
Šurany - Nitriansky Hrádok
(Nitriansky Hrádok)
942 01
Svätuša941 48
Svodín943 54
Trávnica941 46
Tvrdošovce941 10
Úľany nad Žitavou941 03
Veľké Lovce941 42
Veľký Kýr941 07
Vlkas941 44
Zemné941 22
Zemné - Gúg
(Gúg)
941 23