Okres Michalovce

ObecPSČ
Bajany072 54
Bánovce nad Ondavou072 04
Bánovce nad Ondavou - Piesky
(Piesky)
072 04
Beša076 72
Bracovce072 05
Budince076 77
Budkovce072 15
Budkovce - Dolný Les
(Dolný Les)
072 13
Čečehov072 11
Čičarovce076 71
Čierne Pole079 01
Drahňov076 74
Dúbravka072 15
Dúbravka - Komanica
(Komanica)
072 15
Falkušovce072 05
Hatalov072 16
Hatalov - Ridzina
(Ridzina)
072 16
Hažín072 34
Hnojné072 33
Horovce072 02
Iňačovce072 11
Ižkovce076 72
Jastrabie pri Michalovciach
(Jastrabie pri Michal)
072 11
Jovsa072 32
Kačanov072 05
Kaluža072 36
Kapušianske Kľačany079 01
Klokočov072 31
Krásnovce072 01
Krišovská Liesková079 01
Krišovská Liesková - Krížany
(Krížany)
079 01
Krišovská Liesková - Liesková
(Liesková)
079 01
Kusín072 32
Laškovce072 01
Lastomír072 37
Lesné071 01
Ložín072 05
Lúčky072 34
Malčice072 06
Malčice - Hradištská Moľva
(Hradištská Moľva)
072 06
Malé Raškovce072 17
Markovce072 06
Maťovské Vojkovce079 01
Maťovské Vojkovce - Kapušianske Vojkovce
(Kapušianske Vojkovce)
079 01
Michalovce071 01
Michalovce - Betlenovce
(Betlenovce)
071 01
Michalovce - Meďov
(Meďov)
071 01
Michalovce - Milovaná
(Milovaná)
071 01
Michalovce - Močarany
(Močarany)
071 01
Michalovce - Topoľany
(Topoľany)
071 01
Michalovce - Žabany
(Žabany)
071 01
Moravany072 03
Moravany - Lučkovce
(Lučkovce)
072 03
Nacina Ves072 21
Nacina Ves - Vybúchanec
(Vybúchanec)
071 01
Oborín076 75
Oborín - Kucany
(Kucany)
076 75
Oreské072 23
Palín072 13
Pavlovce nad Uhom072 14
Pavlovce nad Uhom - Ortov
(Ortov)
072 14
Pavlovce nad Uhom - Ťahyňa
(Ťahyňa)
072 14
Petrikovce072 06
Petrovce nad Laborcom
(Petrovce n/Laborcom)
071 01
Poruba pod Vihorlatom
(Poruba p/Vihorlatom)
072 32
Pozdišovce072 01
Ptrukša076 77
Pusté Čemerné072 22
Rakovec nad Ondavou072 03
Ruská076 77
Šamudovce072 01
Senné072 13
Slavkovce072 17
Sliepkovce072 37
Staré072 23
Strážske072 22
Strážske - Krivošťany
(Krivošťany)
072 22
Strážske - Pláne
(Pláne)
072 22
Stretava072 13
Stretavka072 13
Suché071 01
Trhovište072 04
Trnava pri Laborci072 31
Tušice072 02
Tušická Nová Ves072 02
Veľké Kapušany079 01
Veľké Raškovce076 75
Veľké Slemence076 77
Vinné072 31
Vojany076 72
Voľa072 21
Voľa - Stankovce
(Stankovce)
072 21
Vrbnica072 16
Vŕbovec071 01
Vysoká nad Uhom072 14
Vysoká nad Uhom - Vysocký Dvor
(Vysocký Dvor)
072 14
Zalužice072 34
Zalužice - Malé Zalužice
(Malé Zalužice)
072 34
Zalužice - Veľké Zalužice
(Veľké Zalužice)
072 34
Závadka072 33
Žbince072 16
Zbudza072 23
Zemplínska Šírava072 36
Zemplínska Široká072 13
Zemplínske Kopčany072 17