Okres Košice - okolie

ObecPSČ
Bačkovík044 45
Baňa Lucia044 25
Baška040 16
Belža044 58
Beniakovce044 42
Bernátovce044 13
Bidovce044 45
Blažice044 16
Bočiar044 57
Bohdanovce044 16
Boliarov044 47
Borda044 45
Budimír044 43
Budulov045 01
Bukovec044 20
Bunetice044 47
Buzica044 73
Buzice044 13
Byster044 41
Čakanovce044 45
Čaňa044 14
Čečejovce044 71
Cestice044 71
Chorváty044 02
Chrastné044 44
Chym044 74
Čižatice044 47
Debraď045 01
Dobogov044 71
Drienovec044 01
Družstevná pri Hornáde
(Družstevná pri Horn.)
044 31
Ďurďošík044 45
Ďurkov044 19
Dvorníky044 02
Dvorníky - Včeláre044 02
Geča044 10
Geča č. 107-110044 14
Gomboš044 55
Grajciar044 57
Gyňov044 14
Hačava044 02
Háj044 02
Haniska044 57
Herľany044 45
Hodkovce044 21
Hosťovce044 02
Hrašovík044 42
Hýľov044 12
Janík044 05
Jasov044 23
Kalša044 18
Kecerovce044 47
Kecerovské Kostoľany044 47
Kecerovské Pekľany044 47
Kecerovský Lipovec044 47
Kechnec044 58
Kokšov - Bakša044 13
Komárovce044 55
Košická Belá044 65
Košická Polianka044 41
Košické Oľšany044 42
Košický Klečenov044 45
Košťany044 13
Kostoľany nad Hornádom
(Kostoľany n/Hornádom)
044 31
Kráľovce044 44
Kysak044 81
Ľudvikov dvor040 15
Malá Ida044 20
Malá Lodina044 81
Malá Vieska044 31
Medzev044 25
Milhosť044 58
Mokrance045 01
Moldava nad Bodvou045 01
Mudrovce044 47
Nižná Hutka040 18
Nižná Kamenica044 45
Nižná Myšľa044 15
Nižný Čaj044 16
Nižný Klátov044 12
Nižný Lánec044 73
Nižný Medzev044 25
Nová Polhora044 44
Nováčany044 21
Nový Salaš044 17
Obišovce044 81
Olšovany044 19
Opátka044 65
Opiná044 47
Ortáše044 44
Paňovce044 71
Peder044 05
Perín044 74
Perín - Chym044 74
Ploské044 44
Poproč044 24
Rákoš044 16
Rankovce044 45
Rešica044 73
Rozhanovce044 42
Rudník044 23
Ruskov044 19
Sady nad Torysou044 41
Seleška044 71
Šemša044 21
Seňa044 58
Skároš044 11
Slančík044 17
Slanec044 17
Slanská Huta044 17
Slanské Nové Mesto044 18
Sokoľ044 31
Sokoľany044 57
Štós044 26
Štós - kúpele044 26
Svinica044 45
Tepličany044 31
Trebejov044 81
Trsťany044 45
Trstené pri Hornáde044 11
Turňa nad Bodvou044 02
Turnianska Nová Ves044 02
Vajkovce044 43
Valaliky044 13
Včeláre044 02
Veľká Ida044 55
Veľká Lodina044 81
Všechsvätých044 13
Vtáčkovce044 47
Vyšná Hutka040 18
Vyšná Kamenica044 45
Vyšná Myšľa044 15
Vyšný Čaj044 16
Vyšný Klátov044 12
Vyšný Lánec044 74
Vyšný Medzev044 25
Zádiel044 02
Žarnov044 02
Ždaňa044 11
Zdoba044 41
Žírovce044 45
Zlatá Idka044 61