PSČ 929 01

Zoznam ulíc, patriacich k poštovému smerovaciemu číslu 929 01

ObecPošta
BoheľovDunajská Streda 1
Dunajská StredaDunajská Streda 1
Dunajská Streda - Malé BlahovoDunajská Streda 1
Dunajská Streda - MliečanyDunajská Streda 1
KútnikyDunajská Streda 1
Kútniky - HeďbeneéteDunajská Streda 1
Kútniky - KolóniaDunajská Streda 1
Kútniky - TöböréteDunajská Streda 1
Malé DvorníkyDunajská Streda 1
PadáňDunajská Streda 1
PatašDunajská Streda 1
Pataš - MilinoviceDunajská Streda 1
PovodaDunajská Streda 1
Povoda - ČenkesfaDunajská Streda 1
Povoda - Lidér TejedDunajská Streda 1
Povoda - PódafaDunajská Streda 1
Veľké DvorníkyDunajská Streda 1