PSČ 920 42

Zoznam ulíc, patriacich k poštovému smerovaciemu číslu 920 42

ObecPošta
ČerveníkČerveník
RatkovceČerveník
ŽlkovceČerveník