PSČ 913 22

Zoznam ulíc, patriacich k poštovému smerovaciemu číslu 913 22

ObecPošta
Trenčianske JastrabieTrenčianske Jastrabie
Trenčianske MiticeTrenčianske Jastrabie
Trenčianske Mitice - Kostolné MiticeTrenčianske Jastrabie
Trenčianske Mitice - Rožňové MiticeTrenčianske Jastrabie
Trenčianske Mitice - Zemianske MiticeTrenčianske Jastrabie