PSČ 059 56

Zoznam ulíc, patriacich k poštovému smerovaciemu číslu 059 56

ObecPošta
JavorinaJavorina
PodspádyJavorina
Tatranská JavorinaJavorina