Obec Kráľová pri Senci - okrem časti Bodov

ObecPSČ
Kráľová pri Senci - okrem časti Bodov
(Kráľová pri Senci)
900 50