Okres Veľký Krtíš

ObecPSČ
Balog nad Ipľom991 11
Bátorová991 26
Brusník991 01
Bušince991 22
Čebovce991 25
Čeláre991 22
Čeláre - Kírť
(Kírť)
991 22
Čelovce991 41
Červeňany991 01
Chrastince991 08
Chrťany991 21
Dačov Lom991 35
Dolinka991 28
Dolná Strehová991 02
Dolná Strehová - Bukovec
(Bukovec)
991 02
Dolná Strehová - Dúbrava
(Dúbrava)
991 02
Dolná Strehová - Prieloh
(Prieloh)
991 02
Dolné Plachtince991 24
Dolné Strháre991 03
Ďurkovce991 27
Glabušovce991 22
Horná Strehová991 02
Horné Plachtince991 24
Horné Strháre991 03
Hrušov991 42
Ipeľské Predmostie991 10
Kamenné Kosihy991 27
Kamenný Vrch992 01
Kiarov991 06
Kleňany991 10
Koláre991 09
Kosihovce991 25
Kosihy nad Ipľom991 11
Kováčovce991 06
Kováčovce - Peťov
(Peťov)
991 06
Lesenice991 08
Ľuboriečka991 02
Ľuboriečka - Drnava
(Drnava)
991 02
Ľuboriečka - Osušie
(Osušie)
991 02
Malá Čalomija991 08
Malé Straciny990 01
Malé Zlievce991 22
Malý Krtíš990 01
Modrý Kameň992 01
Muľa991 22
Nenince991 26
Nová Ves991 05
Obeckov991 05
Olováry991 22
Opatovská Nová Ves991 07
Opava991 25
Potočok991 22
Pôtor991 03
Pôtor - Žihľava
(Žihľava)
991 03
Pravica991 21
Pravica - Imrov Kopec
(Imrov Kopec)
991 21
Príbelce991 25
Príbelce - Dolné Príbelce
(Dolné Príbelce)
991 25
Príbelce - Horné Príbelce
(Horné Príbelce)
991 25
Príbelce - Škriavnik
(Škriavnik)
991 25
Sečianky991 10
Seľany991 27
Senné991 01
Senné - Príboj
(Príboj)
991 01
Širákov991 27
Sklabiná991 05
Slovenské Ďarmoty991 07
Slovenské Ďarmoty - Iliašov
(Iliašov)
991 07
Slovenské Kľačany991 02
Stredné Plachtince991 24
Sucháň991 35
Suché Brezovo991 03
Šuľa991 01
Trebušovce991 27
Veľká Čalomija991 09
Veľká Ves nad Ipľom991 10
Veľké Straciny990 01
Veľké Zlievce991 23
Veľký Krtíš990 01
Veľký Lom991 03
Vieska991 02
Vinica991 28
Vrbovka991 06
Záhorce991 06
Záhorce - Selešťany
(Selešťany)
991 06
Závada991 21
Želovce991 06
Zombor991 22