Obec Banská Štiavnica - Štefultov

ObecPSČ
Banská Štiavnica - Štefultov
(Štefultov)
969 01