Okres Banská Bystrica

ObecPSČ
Badín976 32
Baláže976 11
Banská Bystrica974 01, 974 04, 974 05, 974 09, 974 11, 976 34
Brusno976 62
Brusno - kúpele976 62
Brusno - Ondrej nad Hronom
(Ondrej nad Hronom)
976 62
Čerín974 01
Čerín - Čačín
(Čačín)
974 01
Dolná Mičiná974 01
Dolný Harmanec976 03
Donovaly976 39
Dúbravica976 33
Harmanec976 03
Hiadeľ976 61
Horná Mičiná974 01
Horné Pršany974 05
Hrochoť976 37
Hronsek976 31
Kordíky976 34
Králiky976 34
Kynceľová974 01
Ľubietová976 55
Lučatín976 61
Malachov974 05
Medzibrod976 96
Môlča974 01
Môlča - Dolná Môlča
(Dolná Môlča)
974 01
Môlča - Horná Môlča
(Horná Môlča)
974 01
Môlča - Prostredná Môlča
(Prostredná Môlča)
974 01
Moštenica976 13
Motyčky976 02
Motyčky - Jergaly
(Jergaly)
976 02
Motyčky - Štubne
(Štubne)
976 02
Nemce974 01
Oravce976 33
Podkonice976 13
Pohronský Bukovec976 62
Polkanová (č.d.1,2,3)
(Polkanová (č.d.1,2,3)
974 01
Polkanová (ostatné čísla)
(Polkanová (ostat.č.))
976 02
Poniky976 33
Poniky - Ponická Huta
(Ponická Huta)
976 33
Poniky - Ponická Lehôtka
(Ponická Lehôtka)
976 33
Povrazník976 55
Priechod976 11
Riečka, ostatné ulice
(Riečka)
974 01
Riečka, ulica Nevoľné
(Riečka, ul. Nevoľné)
976 34
Sebedín - Bečov974 01
Sebedín-Bečov - Bečov
(Bečov)
974 01
Sebedín-Bečov - Sebedín
(Sebedín)
974 01
Selce976 11
Slovenská Ľupča976 13
Špania Dolina974 01
Staré Hory976 02
Staré Hory - Dolný Jelenec
(Dolný Jelenec)
976 02
Staré Hory - Horný Jelenec
(Horný Jelenec)
976 02
Staré Hory - Valentová
(Valentová)
976 02
Štiavnička976 81
Strelníky976 55
Tajov976 34
Tajov - Jabriková
(Jabriková)
976 34
Turecká976 02
Vlkanová976 31